DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Arheoloģiskie objekti / Senkapi

Voicišķu senkapi (Poļskoje kladbišče)

Pagasts: Skrudalienas pagasts

Datējums:

Kadastra numurs:

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arheoloģija / Nr.700

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2019 | v-1.3