DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
2.pasaules kara apbedījumi / Sarkanās armijas karavīru kapavietas

Sarkanās armijas karavīra I.Šaforosta bojā ejas vieta

Pagasts: Demenes pagasts

Datējums: 1941. gads

Kadastra numurs: 4450 001 0027

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2019 | v-1.3