DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties

Pagasts:

Datējums:

Kadastra numurs:

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:


(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2020 | v-1.3