DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
1.pasaules kara apbedījumi / Vācu armijas karavīru apbedījumi

1.pasaules kara vācu un krievu armijas karavīru kapsēta "Labina"

Pagasts: Demenes pagasts

Datējums: 1915.-1917.

Kadastra numurs: 4450 006 0140

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

"Daugavpils novada Demenes pagastā pie Cukuriņu mājām.
Vācu un krievu armijas karavīru kapi "Labina". Kapos apglabāti 476 vācu (27 nezināmi) un 11 nezināmi krievu armijas karavīri, kuri krituši no 1915. gada oktobra līdz 1917. gada oktobrim. Karavīru apbedījumiem uzstādīti individuālie betona krustiņi ar kritušo vārdiem, karaspēka daļu piederību un bojā ejas datējumiem, kas saglabājušies daļēji. Kapu vidusdaļā no laukakmeņiem mūrēta pieminekļa atliekas."
http://www.karamuzejs.lv/km_karte/muzejs.aspx


Atjaunots: 16.11.2019 22:07

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3