DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Muižas un parki / Lielbornes muižas apbūve ar parku

Lielbornes muižas saimniecības ēka Nr.2

Pagasts: Salienas pagasts

Datējums:

Kadastra numurs: 4484 003 0016

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Atjaunots: 16.05.2019 12:33

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3