DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Muižas un parki / Ilgas (Ezeru) muiža

Ilgas muižas kungu māja (aizsargājamais fragments - lievenis)

Pagasts: Medumu pagasts

Datējums: 19.gs.beigas

Kadastra numurs: 4472 001 0081

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3