DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Pareizticīgo baznīcas

Jāņuciema (Fabijanovas) Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja pareizticīgo baznīca, draudzes nams un kapsētas žogs ar vārtiem

Pagasts: Demenes pagasts

Datējums: 1877. gads

Kadastra numurs: 4450 004 0386

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

Celta pēc Roberta Augusta Pflūga projekta. Iesvētīta 1878. gadā. Ēka darināta no plēstiem laukakmeņiem ar šķembu pildījumu.
„Jāņuciema baznīcas celtniecībā izmantotie materiāli (laukakmeņi un sarkanie ķieģeļi), kas Latvijas lauku apvidos celtajiem pareizticīgo dievnamiem ir īpaši raksturīgi, Latgalē un Sēlijā sastopami retāk, tādēļ šai ziņā Jāņuciema baznīca reģiona pareizticīgo sakrālās arhitektūras kopainu dažādo. Dievnamā parādās historisma laika pareizticīgo baznīcu arhitektūras iezīmes, apvienojot kupola centrālbūves arhitektoniski telpisko kompozīciju (krievu-bizantiešu stila ietekme) ar Krievijas arhitektūrā izplatīto iegareno dievnama kopapjomu un piramidālo zvanu torni”.
R. Kaminska, A.Bistere “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”. Rīga, Neputns, 2006


Foto galerija:
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2019 | v-1.3