DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Arheoloģiskie objekti / Apmetnes

Kerkūzu apmetne

Pagasts: Salienas pagasts

Datējums: 1.g.t.m.ē.

Kadastra numurs: 4484 002

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arheoloģija / Nr.696

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3