DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Kapsētas / Ēģiptes kapsēta

Kapa piemineklis J. un M. Grunvaldiem

Pagasts: Medumu pagasts

Datējums: 20.gs. sākums

Kadastra numurs: 4472 005 0218

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

Uzraksts uz obeliska:

Mihlestihba nekad nebeigsees. Kor. 13.8

Sche dus Deewa meerā
Jahn Grünwald
dsim. 13.okt. 1826, mir. 19 [..]
Un wiņa laulata draudsene
Mariana Eleonore
Grünwald ds. Ikmann
dsim. 20.okt. 1833, mir. 19 [..]


Foto galerija:
Atjaunots: 01.11.2019 17:27

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3