DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Arheoloģiskie objekti / Senkapi

Leperu senkapi

Pagasts: Ambeļu pagasts

Datējums: 1.g.t.m.ē.

Kadastra numurs: 4442 005

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arheoloģija / Nr.649

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3