DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Industriālie objekti

Podgurjes ūdensdzirnavu šķūnis

Pagasts: Višķu pagasts

Datējums:

Kadastra numurs: 4498 003 0082 (būves kadastra apzīmējums 4498 003 0082 006)

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Atjaunots: 08.05.2019 14:27

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3