DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Romas katoļu

Sventes Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ar žogu, apbedījumiem baznīcas dārzā un plebāniju

Pagasts: Sventes pagasts

Datējums: 1880. g.

Kadastra numurs: 4488 005 0384 (būvju kadastra apzīmējumi 4488 005 0384 001; 4488 005 0384 002)

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

„Lakoniskās, askētiskās formās risinātajā Sventes baznīcas būvē izpaužas vēlā klasicisma laikmeta sakrālās arhitektūras tradīciju attīstība, ordera arhitektūras tradīciju attīstība, ordera arhitektūras formu lokāla izpratne un vietējo materiālu izmantojuma iespējas. Saglabātie glezniecības un tēlniecības darbi apliecina 19. un 20.gadsimta mijai raksturīgo saikni katoliskās Polijas – Lietuvas valsts zemju māksliniecisko kultūru”.
R. Kaminska, A.Bistere “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”. Rīga, Neputns, 2006


Foto galerija:
Atjaunots: 29.05.2019 13:48

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3