DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Vēsturiskas ēkas / Dažādas vēsturiskās ēkas

Slutišķu sādža

Pagasts: Naujenes pagasts

Datējums: 18./19.gs.

Kadastra numurs: -

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Valsts nozīmes / Arhitektūra / Nr.8986

Apraksts:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu bāzes informācija:
https://is.mantojums.lv/8986

Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 4.2. un 7.1. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts atrodas Daugavas labā krasta terasē, Markovas pilskalna pakājē. Vēstures avotos Objekts kā ciems minēts jau 1785. gadā. Objekta arhitektoniskais veidols saglabājies no 19. gadsimta beigām – 20. gadsimta sākumam. Objekts ir unikāls etnokulturālās mijiedarbības paraugs. No 18. – 19. gadsimtam Objekts kļuva par vecticībnieku apmešanās vietu, jo atradās izolēti no citām apdzīvotām vietām. Šāda lokalizācija atbilda vecticībnieku noslēgtas dzīves modelim, kas gadsimtiem saglabāja savas kultūras specifiku un tradīcijas. Objekta apbūve saglabājama kā vecticībnieku un latgaļu līdzāspastāvēšanas un mijiedarbības paraugs, kurā caur dzīvesveida īpatnībām atspoguļojas Latgales slāvu ieceļotāju tautas sadzīves un kultūras tradīcijas.


Foto galerija:
Atjaunots: 22.03.2019 19:14

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3