DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Romas katoļu

Jaunbornes Svētā Krusta atrašanas Romas katoļu baznīca ar žogu un plebāniju

Pagasts: Salienas pagasts

Datējums: 1859.g.

Kadastra numurs: 4484 002 0076 (būvju kadastra apzīmējumi 4484 002 0076 001; 4484 002 0076 003)

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

„Novada arhitektūras mantojuma kopsakarā Jaunbornes katoļu baznīca ir nozīmīga vēlā klasicisma sakrālā būve”.
R. Kaminska, A.Bistere “Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”. Rīga, Neputns, 2006


Foto galerija:
Atjaunots: 16.05.2019 09:59

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3