DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Kapsētas / Patmaļu kapsēta

Tomaša Kosovska kapa vieta

Pagasts: Līksnas pagasts

Datējums: 1856

Kadastra numurs: 4468 005 0502

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Nav aizsardzības statusa

Apraksts:

Tomašs Kosovskis (Tomasz Kossowski) (1790(98)-1856) dzimis Kauņas apriņķī, katoļu garīdznieks, literāts, grāmatu apgādātājs, teoloģijas maģistrs, prāvests.
Mācījies jezuītu skolās Polockā un Izvaltā. Jozefa Akeleviča skolnieks un iesākto darbu turpinātājs. Ap 1818. gadu iestājies Krāslavas Garīgajā seminārā. 1822. gadā iesvētīts par priesteri. Neilgu laiku darbojies Nīdermuižā, pēc tam Līksnā. Ap 1824. gadu iestājies Viļņas universitātes Teoloģijas fakultātē. Kopš 1828. gada bija Līksnas prāvests, vēlāk - Lejas Daugavas dekāns, Krāslavas Garīgā semināra provizors. Veltījis uzmanību zemnieku skolām, materiāli atbalstījis bāreņus un trūkumcietējus. Goda kanoniķis ar krūšu Zelta krustu.
Sarakstījis bībelstāstus “Grōmota apgōdōšonas breinīgu nūlikšonu Dīva” (1849, atkārtoti izdots arī pēc aut. nāves), svētrunu krājumu “Mōcības” (1-2, 1852, apm. 300 eksemplārus). Šos izdevumus apgādājis par saviem līdzekļiem; tāpat, šķiet, arī savu pēc agrākiem avotiem izstrādāto latgaliešu rakstu valodas gramatiku “Gramatyka inflantsko-łotewska” (1853). Apgādājis “Grōmotu lyugšonu” (9.-12. izd. 1833-1845). Cenzējis 3 katoļu grāmatas vidusdialektā lejzemniekiem (1852-1853). Nepabeigta palika poļu-latīņu-latviešu (latgaliešu) vārdnīca, ko pabeidza J.Kurmins.


Foto galerija:
Atjaunots: 29.05.2017 15:57

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3