DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Kapsētas / Patmaļu kapsēta

Patmaļu kapu kapliča

Pagasts: Līksnas pagasts

Datējums: 1850./1884.

Kadastra numurs: 4468 005 0428

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arhitektūra / Nr.9145

Apraksts:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu bāzes informācija:
https://is.mantojums.lv/9145

Patmaļu kapu kapliča atrodas Patmaļu kapsētas teritorijā. Tā ir neapšūta, tēstu koka baļķu guļbūve - plānā taisnstūrveida formas ar poligonālu altārgalu. Sienas noslēdz ar dēļiem apšūta vairākpakāpju dzega. Virs ieejas daļas ir neliels tornītis ar krustu, iespējams, tas ir bijis zvanu tornis. Kapličai ir saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses. Ir saglabājušās arī oriģinālās durvju apkaluma detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi. Telpas iekārtojums vienkāršs - viens altāris bez rentabla, viens biktssols. Kapliča ir Latgales reģionam nozīmīgs, kultūrainavu veidojošs elements un novadam raksturīgs koka kapliču paraugs.

2019.g. Patmaļu kapličai atjaunots jumta segums.


Foto galerija:
Atjaunots: 10.10.2019 14:33

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3