DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Kapsētas / Ēģiptes kapsēta

Mācītāja, Jāņa Pliekšāna (Raiņa) skolotāja Oskara Svensona (1822-1884) dzimtas kapi

Pagasts: Medumu pagasts

Datējums: 19.gs. beigas

Kadastra numurs: 4472 005 0218

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

Gustavs Ādolfs Oskars Svensons zimis 1822. gada Codē, miris 1884. gadā un apglabāts Ēģiptē (Medumu pagasts), kur bija mācītājs (1850.-1884.).
1853.-1854. gados raksta par Ēģiptes ciema vēsturi un apraksta vietu, kā arī korespondencēs „No Ēģiptes” preses izdevumiem apraksta draudzē saglabājušās veclaiku bēru paražas, ka ir parādījusies komēta u.c. pagasta jaunumus.
Ēģiptes (Vilkumiesta) un Berkenhēgenes (Berķenes) luterāņu draudzes mācītājs Oskars Svensons bija pirmais Jāņa Pliekšāna (Raiņa) skolotājs. Pliekšāna (Raiņa) bērnības vērojumi un atmiņas ietvertas autobiogrāfiskajā epā „Saules gadi” (1925). Astoņu–deviņu gadu vecumā Rainis mācījies pansijā pie Vilkumiesta jeb Ēģiptes mācītāja Oskara Svensona.

Saites:
https://nekropole.info/ru/person/view?id=11556117&l=lv
https://www.letonika.lv/groups/?title=9efb5588-b9c7-44c3-93a3-0f5ae351ae86


Foto galerija:
Atjaunots: 01.11.2019 16:06

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3