DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Romas katoļu

Demenes Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca

Pagasts: Demenes pagasts

Datējums: 1932. gads

Kadastra numurs: 4450 007 0285

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

“Jau 1874.gadā – pirms Demenes katoļu baznīcas uzcelšanas – Feldhofā bijusi Kārļa Raviča celtā koka kapela un darbojusies katoļu draudze. 1881.gada tika izstrādāts un Pēterburgā apstiprināts jauns Feldhofas kapelas ēkas projekts; tās būvniecību ierosināja muižniece Malvīne Raviča. Nelielajai, plānā četrstūra koka ēkai bija paredzēts kokgriezumiem rotāts lievenis rietumu fasādē. Nav zināms, vai šis projekts realizēts. Pirmā pasaules kara laikā Feldhofas kapelas koka ēka nodega. Jauno baznīcu vairs nebūvēja vecajā vietā, bet izlēma pārcelt uz Demeni. Dievnama celtniecības laikā tam blakus – 1928.gadā uzceltajā koka dzīvojamā mājā – iekārtoja kapelu. Demenes mūra baznīcas ēku sāka celt 1932.gadā pēc būvinženiera Krisona projekta. Tomēr Otrā pasaules kara dēļ būvdarbus nācās pārtraukt, un draudze arī pēc kara turpināja izmantot kapelu. Nepabeigtajā baznīcas mūra celtnē 1984.gadā tika iekārtots kolhoza kultūras nams. Ēku Demenes katoļu draudzei atdeva 1988.gadā, atjaunoto dievnamu iesvētīja 1992.gadā.
Demenes katoļu dievnams ir vienjoma halles tipa celtne ar četrstūra plāna draudzes telpu un pusaploces apsīdu. Tai abās pusēs piebūvētas sakristejas, kas plāna aprises tuvina krusta formai. Virs fasādes pakāpjveidīgā zelmiņa izbūvēts celms, četrstūrains tornis ar piramidiālu noslēgumu. Logailu un durvju apdarē izmantoti stilizēti neogotikas motīvi.
Baznīcas iekštelpu sedz līmeniski koka griesti, virs priekštelpas izbūvēta kora telpa. Baznīcā ir trīs 20.gadsimta beigās izgatavoti koka altāri (galdnieks Mihails Medvedevs), kas veidoti neogotikas formās, un kokgriezēja darināts krucifikss. Dievnamā saglabājusies arī 1908.gadā A.Pšeslaņska gleznotā “Žēlsirdības Dievmāte” no bijušās Feldhofas baznīcas. Ainas no Kristus Krusta ceļa atveidotas 19.gadsimtā Parīzē iespiestā litogrāfiju ciklā. 20.gadsimta otrās puses amatnieciskos darbus “Sv.Jāzeps” un “Sv.Aloizs” gleznojis Daugavpils apkaimē strādājušais Alberts Tirranens.
Demenes katoļu baznīca un tās iekārta atspoguļo neostilu formu izmantojumu un neogotikas motīvu interpretāciju 20.gadsimta reģionālajā arhitektūrā.”

Rūta Kaminska
Anita Bistere
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”
Neputns, Rīga, 2006


Foto galerija:
Atjaunots: 22.07.2019 15:54

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3