DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Arheoloģiskie objekti / Apmetnes

Ellernas Āboltiņu apmetne

Pagasts: Tabores pagasts

Datējums:

Kadastra numurs:

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Valsts nozīmes / Arheoloģija / Nr.709

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2021 | v-1.3