DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Evanģēliski luteriskās baznīcas

Birķineļu Evanģēliski luteriskā baznīca

Pagasts: Kalkūnes pagasts

Datējums: 1830. gads

Kadastra numurs: 4460 006 0128

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arhitektūra / Nr.9194; Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

“Baznīcas vēstures aizsākumi Berķenelē saistāmi ar Kurzemes hercoga 1567.gada recesu, kurā par baznīcas celtniecības vietu šai apvidū nosaukta Kalkūne, toreizējais Felkerzāmu īpašums. Pie Kalkūnes muižas tika uzcelta koka baznīca, ko sākotnēji apkalpoja Laucesas mācītājs. Bet pēc 1636. gada, kad Laucesas baznīcu nodeva katoļiem, draudzes aprūpe bija Demenes mācītāja pienākumos. Kopš 1743.gada šeit strādāja Ēģiptes (Vilkamiesta) baznīcas mācītājs. 1783.gadā baznīcas novietojums mainījās – jauns mūra dievnams tika būvēts nevis Kalkūnē, bet Berķenelē. Šo baznīcas ēku 1812.gadā nopostīja franču karaspēks, tā ilgi palika drupās, bet draudze šai laikā izmantoja Ēģiptes baznīcu.
Tagadējo mūra baznīcas ēku Berķenelē 1830.gadā uzcēla Frīdrihs fon Klopmanis. Dievnams cieta Pirmā pasaules kara laikā un īsti nebija savests kārtībā vēl 1930.gadā. Berķeneles baznīca darbojās vēl pēc Otrā pasaules kara – 1948.gadā gleznotajam Jēkabam Bīnem Kuldīgā bija īpaši pasūtīta altārglezna “Kristus augšāmcelšanās” (tagad Daugavpils luterāņu baznīcā). No kādas vecākas dievnama ēkas baznīcas tornī ir saglabājies 1694.gada vējrādis; tornī atradies arī 1856.gadā liets zvans. Padomju laikā baznīca draudzei tika atsavināta un izmantota saimnieciskām vajadzībām. Pašlaik tā nedarbojas un ēka ir pamesta (to sakopuši Berķeneles Raiņa muzeja darbinieki).
Berķeneles baznīca ir taisnstūra plānojuma celtne ar noapaļotu apsīdas daļu; slaido, no fasādes izvirzīto četrstūraino torni vainago teltsveida pārsegums. Masīvo būvapjomu sienu plaknēs sadala ritmiski kārtoti pilastri Torņa vertikalitāti akcentē lizēnas un profilēto logailu rindas kārtojums. Ēkas fasādes apdarē izceļas arī reti sastopamā – t.s. ēzeļmuguras durvjailas forma. Baznīca plānota kā vienjoma halles tipa ēka, tās iekārta nav saglabājusies.
Berķeneles luterāņu baznīca pārstāv sakrālo mūra arhitektūru, kam raksturīgs konservatīvisms, saistība ar Kurzemei raksturīgajām viduslaiku un baroka arhitektūrā iedibinātajām baznīcu celtniecības tradīcijām.”

Rūta Kaminska
Anita Bistere
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”
Neputns, Rīga, 200


Foto galerija:
Atjaunots: 18.03.2019 09:43

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3