DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Arheoloģiskie objekti / Senkapi

Klajumu senkapi (Zviedru kapi)

Pagasts: Laucesas pagasts

Datējums:

Kadastra numurs:

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis / Vietējās nozīmes / Arheoloģija / Nr.671

(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3