DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kultura@dnkp.lv
Autorizēties
Sakrālie objekti / Romas katoļu

Dubnas Vissvētās Jēzus Sirds kapela. Varšaveņa

Pagasts: Dubnas pagasts

Datējums: 19.gs.

Kadastra numurs: 4452 004 0520 (būves kadastra apzīmējums: 4452 004 0520 001)

Valsts vai pašvaldības aizsardzības statuss un nr:
Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts

Apraksts:

“Dubna 18. gadsimtā iekļāvās Daugavpils jezuītu darbības lokā. Te atradās jezuītu misijas punkts (1702-1765), jezuītiem piederēja arī īpašumi. 18. gadsimtā Dubna ietilpa Nīdermuižas (tagad Preiļu rajonā) katoļu draudzes robežās. 1761. gada baznīcu vizitācijas dokumentos šeit minēts oratorijs (sākotnēji kapela bijusi Dubnas muižā).
Centriska plānojuma koka kapela Dubnā tagadējā vietā uzcelta 1800. gadā. 1882. gadā to pārbūvēja, iegūstot pašreizējo veidolu, klāt nāca arī neogotiskais koka altāris ar “Jēzus sirds” gleznu (vēlāk pārvietots uz Višķu baznīcu, tagad atrodas Rīgā). Kapelu – ar dēļiem apšūtu guļbaļķu būvi cēla vietējie meistari. Lielāki remontdarbi ēkā notika arī 1934. un 1938. gadā. 20.gadsimta 50. gadu sākumā kapelu draudzei atsavināja un telpas pārņēma vietējais kolhozs, izmantojot par noliktavu. Kapelas inventārs tika sadalīts Aizkalnes baznīcai, Višķu baznīcai un Gornajašu (Kalnajašu) kapličai. 20. gadsimta 90. gados draudze kapelas ēku atguva un tā tika atjaunota.
Dubnas kapela ir astoņstūra plāna būve ar pagarinājumu altārdaļā un pie ieejas. Koka kapelas jumts ir piramidiāls, to vainago četrstūrains tornītis. Iekštelpās ar četriem koka balstiem nostiprinātie koka griesti ir pieskaņoti jumta konstrukcijas formai – centrā tie ir līmeniski, bet malās nošļaupti. Virs ieejas ir izbūvēta lukta, kur novietoti soli. Telpas sienas apšūtas ar finieri. Smailarku logu un durvju ailas, kā arī fasādes dekoratīvā apdare norāda uz neogotikas elementu izmantojumu. Kapelā saglabāti vecie baznīcēnu soli, 20. gadsimta pirmajā pusē griezts krucifikss (vietējais meistars Konstantīns Poplavskis), arī ažūrais oriģinālais altārgleznas rāmis. Jauno koka altāri darinājis kāds vietējais meistars.
Dubnas katoļu kapela ir Latgales arhitektūrai raksturīga neliela apjoma, centriska plānojuma sakrāla būve, kas tapusi 19. gadsimta otrajā pusē, apvienojot vietējās koka celtniecības tradīcijas un neostilu arhitektūras formas.”

Rūta Kaminska
Anita Bistere
“Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā”
Neputns, Rīga, 2006


Foto galerija:
Atjaunots: 20.11.2019 17:48

Kā nokļūt?
(c) Daugavpils novada Kultūras pārvalde 2015 - 2023 | v-1.3